Blog

Eigen risico

Het eigen risico van de autoverzekering lijkt op dat van de zorgverzekering, maar werkt net anders. Het eigen risico staat voor een vast bedrag dat u per gebeurtenis dient te betalen, voordat de verzekering uit zal keren. U kunt een autoverzekering met een vaststaand eigen risico afsluiten, of kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dat laatste is vooral interessant wanneer u verwacht geen schade te rijden. U kunt de premie voor de autoverzekering omlaag brengen, waardoor u een betaalbare autoverzekering af kunt sluiten.

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is als het ware een afspraak met uw verzekeraar, waarin u aangeeft dat u een deel van de schade zelf zal betalen, waardoor men minder (snel) hoeft uit te keren. Op het moment dat u een eigen risico heeft van €150 per gebeurtenis, betaalt de verzekering maar de helft van de kosten bij een schade van €300. Is de schade lager dan het eigen risico? Dan betaalt u de kosten helemaal zelf en heeft de verzekering daar geen omkijken naar. Het eigen risico zorgt voor een goedkope autoverzekering, aangezien de verzekeraar zelf minder risico zal lopen en daar dus ook een lagere vergoeding voor zal vragen.

Een hoog of laag eigen risico?

Twijfelt u over het toevoegen van eigen risico aan uw autoverzekering? Het is over het algemeen een goed idee om eigen risico toe te voegen wanneer u voldoende spaargeld beschikbaar heeft om klappen op te vangen, terwijl u aan de andere kant weinig risico loopt op schade. U kunt dan besparen op de premie van uw autoverzekering, door af te spreken dat u in het geval van schade zelf bij zal dragen. Kies aan de andere kant niet voor een goedkope autoverzekering met een hoog eigen risico op het moment dat u weinig spaargeld heeft en u schade niet zomaar zelf kunt betalen.

Geplaatst in: Berichten